آزبست 2

آزبست 2

آزبست,خطوط انتقال آب,لوله گذاری,

آزبست 2

عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه آب شرب شهرستان آران و بیدگل

مبلغ : 1.009.400.500 ريال         کارفرما : سازمان آب و فاضلاب شهر کاشان . 1386 

نظرات کاربران

ارسال نظر